Strona główna

UWAGA! MIESIĄC KWIECIEŃ WNOSI KILKA ZMIAN DO NASZEGO TERMINARZA ZAJĘĆ

UWAGA! MIESIĄC KWIECIEŃ WNOSI KILKA ZMIAN DO NASZEGO TERMINARZA ZAJĘĆ

- Zajęcia z zumby odbędą się w dniach 23.04, 27.04, 30.04; jest to tylko i wyłącznie Zumba Fitness. Tylko w kwietniu koszt wejścia na spotkanie jest obniżony i wynosi jednorazowo 10 zł zamiast dotychczasowych 12 zł. Zmieniają się także godziny zajęć: poniedziałki godzina 18:00, czwartki również godzina 18:00.

- Pierwsze zajęcia z baletu i jazz'u dla dzieci odbędą się 07.04. Zmieniają się dni warsztatów dla ...dzieci. Od kwietnia do końca trwania sezonu spotkania odbywać się będą we wtorki (godziny tak jak dotychczas) oraz w czwartki (grupa młodsza 17:00-18:00, grupa starsza 18:00-19:00). Ceny karnetów pozostają bez zmian.

- Warsztaty z tańca współczesnego odbywać się będą we wtorki (godzina 16:00) oraz czwartki (godzina 16:00). Cena karnetu pozostaje bez zmian.